Apolo UT400A en Avenida 6, San José

Apolo UT400A en taller del Pacífico, San José

Apolo UT400B sobre calle 13, San José

Apolo UT400B en taller del Pacífico, San José

Apolo UT400B saliendo de la Estación del Pacífico, San José

Apolo UT400B sobre avenida 18, San José

Apolo UT300B en taller del Pacífico, San José

Apolo UT300B en Calle 13, San José

Apolo UT300B en Estación del Atlántico, San José

Apolo UT300B en Estación del Atlántico, San José

Apolo UT300B en Plaza González Víquez, San José

Apolo UT300A en Calle 13, San José

Apolo UT300A en Plaza González Víquez, San José

Apolo UT300A en Estación del Atlántico, San José

Apolo UT300A en Estación del Atlántico, San José

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

www.fecosa.net       Foto: Danny Mora-Reyes

Dobles 1pApolos 4pApolos 3pApolos 2pPortada

A toda máquina sobre el camino de acero

FECOSA

Cuadro de texto: APOLOS (1a parte)
PropulsadasPortadaPropulsadas